Myosotis

home    message    archive    theme

giottomkd:

по повод 50 год. на Скопскиот земјотрес, си дадов слобода да додадам боја на фотографии кои ја сведочат катастрофата

Reblog - 102 notes
Reblog - 1,468 notes
Reblog - 6,363 notesnot-exactly-myself:

。.:☼:.。
Reblog - 187 notessergiodedeta:

 
Reblog - 0 notes
Reblog - 10 notes
Reblog - 0 notes
Reblog - 33 notes
Reblog - 54 notesmacedoniatimeless:

26.07.1963 - Skopje, Macedonia