Myosotis

home    message    archive    theme
Reblog - 0 notes
Reblog - 0 notes

giottomkd:

по повод 50 год. на Скопскиот земјотрес, си дадов слобода да додадам боја на фотографии кои ја сведочат катастрофата

Reblog - 102 notes
Reblog - 1,485 notes
Reblog - 6,657 notesnot-exactly-myself:

。.:☼:.。
Reblog - 607 notessergiodedeta:

 
Reblog - 0 notes
Reblog - 10 notes
Reblog - 0 notes