Myosotis

home    message    archive    theme
Reblog - 0 notes
Reblog - 0 notes

giottomkd:

по повод 50 год. на Скопскиот земјотрес, си дадов слобода да додадам боја на фотографии кои ја сведочат катастрофата

Reblog - 102 notes
Reblog - 1,483 notes
Reblog - 6,557 notesnot-exactly-myself:

。.:☼:.。
Reblog - 192 notessergiodedeta:

 
Reblog - 0 notes
Reblog - 10 notes
Reblog - 0 notes